Om ENAR

Vores vision

ENAR vision er et Europa fri for racisme og intolerance, hvor hver enkelt har lige muligheder for at deltage i samfundet. ENAR mener, at et koordineret samarbejde med ngo’er kan bidrage væsentligt til at bekæmpe etnisk og religiøs diskrimination.

Vores mission

ENAR mission er at skabe en kollektiv civilsamfundets stemme og til at påvirke beslutningsprocessen i Den Europæiske Union for at:

Afhjælpe de negative konsekvenser af forskelsbehandling på grund af hud farve, etnicitet, national oprindelse, nationalitet, religion, kultur ellerjuridiske status; Fremme mangfoldighed og skabe betingelser for lige deltagelse i et fællesskab præget af en flerhed af værdier.

Sørge for, at anti-racisme, lighed og mangfoldighed integreres på tværs af alle sektorer i EU offentlige politikker. Hvorfor et europæisk civilsamfund perspektiv er afgørende.

Nationale ngo’er, der arbejder på anti-racisme er allerede alvorligtoverbebyrdet i deres arbejde med at konfrontere racisme og diskrimination. Hvorfor skulle de også være optagede af, hvad der foregår i andre europæiske lande, og i institutionerne for Den Europæiske Union selv?

Udvikling af en forståelse af racisme i Europa er vigtigt af to årsager. For det første at fremme læring og viden om, hvad racisme og diskrimination er, og hvordan man kan bekæmpe det og for det andet, til at generere fælles værktøjer på tværs af EU for at bekæmpe dette fænomen. Erfaringerne over de sidste ti år har vist, at nationale regeringer kan være overbevist om at skride til handling på europæisk plan, hvor de måske ikke har været parate til at bevæge sig fremad alene.